Đơn hàng nông nghiệp

Tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp, thú y- Lương 210000 yen/thang
Tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp, thú y- Lương 210000 yen/thang
Ngày đăng: 22/05/2018Tỉnh: TochigiLương: 210000 yen /tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề: chăm sóc bò con - Địa chỉ: Tỉnh Tochigi . - Chi tiết công việc: chăm sóc bò con

Tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp - Lương 20 man /thang
Tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp - Lương 20 man /thang
Ngày đăng: 06/06/2018Tỉnh: FUKUOKALương: 20 Man /tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 6 Nam/ nữ - Ngành nghề: Kỹ sư nông nghiệp - Địa chỉ: Tỉnh FUKUOKA . - Chi tiết công việc: Trồng rau trong nhà kính

Tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp - Lương 18 man /thang
Tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp - Lương 18 man /thang
Ngày đăng: 31/07/2018Tỉnh: WAKAYAMALương: 18 Man /tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 2 Nam- Ngành nghề: Kỹ sư nông nghiệp - Địa chỉ: Tỉnh WAKAYAMA . - Chi tiết công việc: Làm mơ muối

0964 854 744
Top