Đơn hàng CNTT

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin - Lương 20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin - Lương 20 man/thang (CB)
Ngày đăng: 19/06/2018Tỉnh: TOKYOLương: 20 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Chi tiết công việc: WEB interface, program, interface design, Thiết kế HTML, CSS, HTML5, Javascript, CMS, Photoshop,lllustrator

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin -  Lương 20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin - Lương 20 man/thang (CB)
Ngày đăng: 19/06/2018Tỉnh: TOKYOLương: 20 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Chi tiết công việc:Kỹ sư lập trình và máy chủ " công nghiệp ", " y tế ", "công cộng", "Giai trí " ," Tài chính", " Giao thông vận tải", "Truyền thông", " cloud", "Hệ thống an ninh". Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình PHP, JAVA, C# hoặc hệ điều hành AWS, UNIX, WINDOWS

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin - Lương 20 man /thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin - Lương 20 man /thang (CB)
Ngày đăng: 19/06/2018Tỉnh: TOKYOLương: 20 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Yêu cầu công việc: Có kinh nghiệm về Router, thiết lập chuyển mạch, thiết kế mạng, cài đặt

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Công nghệ thông tin - Lương 20 man / thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Công nghệ thông tin - Lương 20 man / thang (CB)
Ngày đăng: 19/06/2018Tỉnh: TOKYOLương: 20 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Yêu cầu công việc: Có kiến thức về UNIX, AWS, PHP, JAVA và kiến thức về mạng,Tiếng Anh

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Công nghệ thông tin - Lương 20 Man/ Thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Công nghệ thông tin - Lương 20 Man/ Thang (CB)
Ngày đăng: 19/06/2018Tỉnh: TOKYOLương: 20 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Yêu cầu công việc: Có kiến thức về phân tích đa biến ,Phân tích thống kê của R, Python, SPSS, SAS ,Có học qua trường lớp về máy móc

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Công nghệ thông tin - Lương 20 Man/Thang ( CB )
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Công nghệ thông tin - Lương 20 Man/Thang ( CB )
Ngày đăng: 19/06/2018Tỉnh: TOKYOLương: 20 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề : công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Chi tiết công việc: Cài đặt Network, internet trong khách sạn

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lập trình
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lập trình
Ngày đăng: 06/03/2019Tỉnh: AichiLương: 20 manLoại đơn hàng:

Tuyển 02 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư IT lập trình - Địa chỉ: Tỉnh Aichi - Chi tiết công việc: lập trình, xử lý dữ liệu.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lập trình.
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lập trình.
Ngày đăng: 25/03/2019Tỉnh: TokyoLương: 28 manLoại đơn hàng:

Tuyển 02 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư IT lập trình - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO - Chi tiết công việc: lập trình, xử lý dữ liệu.

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ IT
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ IT
Ngày đăng: 11/06/2019Tỉnh: TOKYOLương: 22 ManLoại đơn hàng:

Tuyển 02 Nam - Ngành nghề: Lập trình phần mềm - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO- Chi tiết công việc: dùng C, C++ lập trình phần mềm.

0964 854 744
Top