Đơn hàng CNTT

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin -  Lương 20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin - Lương 20 man/thang (CB)
Ngày đăng: 19/06/2018Tỉnh: TOKYOLương: 20 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Chi tiết công việc:Kỹ sư lập trình và máy chủ " công nghiệp ", " y tế ", "công cộng", "Giai trí " ," Tài chính", " Giao thông vận tải", "Truyền thông", " cloud", "Hệ thống an ninh". Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình PHP, JAVA, C# hoặc hệ điều hành AWS, UNIX, WINDOWS

0964 854 744
Top