Đơn hàng điện - điện tử

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư  Cơ khí; điện; điện tử- Đơn tiến cử-Lương 20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí; điện; điện tử- Đơn tiến cử-Lương 20 man/thang (CB)
Ngày đăng: 22/05/2018Tỉnh: KanagawaLương: 20 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề :Cơ khí; điện; điện tử - Địa chỉ: Tỉnh Kanagawa - Nhật Bản . - Chi tiết công việc: Vận hành máy và gia công linh kiện cơ khí

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư điện; điện tử của tập đoàn MITSUBISHI --Lương 20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư điện; điện tử của tập đoàn MITSUBISHI --Lương 20 man/thang (CB)
Ngày đăng: 28/05/2018Tỉnh: Tỉnh OSAKA & HYOGOLương: 20 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 10 Nam / Nu - Ngành nghề : điện; điện tử - Địa chỉ:Tỉnh OSAKA & HYOGO. - Chi tiết công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử, sửa chữa, bảo tri thiết bị điện.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư điện, điện tử - cơ khí, tự động hóa--Lương 18.5 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư điện, điện tử - cơ khí, tự động hóa--Lương 18.5 man/thang (CB)
Ngày đăng: 28/05/2018Tỉnh: TỉnhGIFULương: 18.5 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 10 Nam / Nu - Ngành nghề :điện, điện tử - cơ khí, tự động hóa - Địa chỉ:TỉnhGIFU. - Chi tiết công việc: Vận hành máy gia công chi tiết khuôn

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư điện; điện tử -Lương 17 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư điện; điện tử -Lương 17 man/thang (CB)
Ngày đăng: 19/06/2018Tỉnh: Nigata ken, Nagaoka shiLương: 17 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề :điện; điện tử - Địa chỉ: Tỉnh Nigata ken, Nagaoka shi . - Chi tiết công việc: Điều chỉnh, chạy thử, phát triển phần mềm kiểm soát trình tự ( Sequence Control )của máy gia công,chế biến gỗ

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí -Lương 19 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí -Lương 19 man/thang (CB)
Ngày đăng: 11/07/2018Tỉnh: SHIGALương: 19 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 5 Nam - Ngành nghề: các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh SHIGA- Chi tiết công việc: Sửa, quấn phim nhựa trong phòng sạch, lắp ráp hệ thống nóng lạnh.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 19 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 19 man/thang (CB)
Ngày đăng: 11/07/2018Tỉnh: SHIGALương: 19 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 5 Nam - Ngành nghề: các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh SHIGA- Chi tiết công việc: Sorting, packing sản phẩm

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 18.4 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 18.4 man/thang (CB)
Ngày đăng: 11/07/2018Tỉnh: SHIGALương: 18.4 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 3 Nam - Ngành nghề: các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh SHIGA- Chi tiết công việc: Vận hành máy

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 18.5 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 18.5 man/thang (CB)
Ngày đăng: 11/07/2018Tỉnh: SHIGALương: 18.5 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề: các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh SHIGA- Chi tiết công việc: Sơn,chuẩn bị các công đoạn trước khi sơn.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 18 -20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 18 -20 man/thang (CB)
Ngày đăng: 23/07/2018Tỉnh: SHIZUOKALương: 18 -20 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 10 Nam - Ngành nghề: các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh SHIZUOKA - Chi tiết công việc: Vận hành máy gia công nhựa,máy cắt nhựa, sản phẩm là các chi tiết nhựa ô tô.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành bảo trì máy thực phẩm
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành bảo trì máy thực phẩm
Ngày đăng: 13/02/2019Tỉnh: Siga, HokkaidoLương: 20 manLoại đơn hàng:

Tuyển 01 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư vận hành bảo trì máy thực phẩm - Địa chỉ: Tỉnh SIGA, HOKKAIDO - Chi tiết công việc: Bảo trì, vận hành máy thực phẩm.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lập trình máy
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lập trình máy
Ngày đăng: 06/03/2019Tỉnh: AichiLương: 20 manLoại đơn hàng:

Tuyển 06 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư lập trình máy - Địa chỉ: Tỉnh Aichi - Chi tiết công việc: lập trình PLC.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ THUẬT NHÀ XƯỞNG
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ THUẬT NHÀ XƯỞNG
Ngày đăng: 15/08/2019Tỉnh: AichiLương: 22 ManLoại đơn hàng:

Tuyển dụng 5 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật vận hành - Địa chỉ Aichi - Chi tiết công việc: bảo trì thiết bị nhà xưởng

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY
Ngày đăng: 26/11/2019Tỉnh: YokohamaLương: 20 ManLoại đơn hàng:

Tuyển 03 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh YOKOHAMA- lắp đặt bảo trì bảo dưỡng máy phát điện

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG MÁY.
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG MÁY.
Ngày đăng: 26/11/2019Tỉnh: CHIBALương: 21,2 ManLoại đơn hàng:

Tuyển 02 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh CHIBA- lắp đặt bảo trì bảo dưỡng máy phát điện

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY SẢN XUẤT MỲ
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY SẢN XUẤT MỲ
Ngày đăng: 23/12/2019Tỉnh: FukuiLương: 19 ManLoại đơn hàng:

Tuyển 03 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh FUKUI- Vận hành máy sản xuất mỳ.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY SẢN XUẤT BÌA CARTON
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY SẢN XUẤT BÌA CARTON
Ngày đăng: 02/01/2020Tỉnh: GUNMALương: 19 ManLoại đơn hàng:

Tuyển 06 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh Gunma- Vận hành máy sản xuất bìa carton

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Ngày đăng: 17/01/2020Tỉnh: OSAKALương: 18 ManLoại đơn hàng:

Tuyển 02nam - Ngành nghề: Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Địa chỉ: Tỉnh Osaka - kiểm tra chất lượng sản phẩm, quản lý sản xuất dụng cụ chiếu sáng

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Ngày đăng: 10/02/2020Tỉnh: TokyoLương: 20ManLoại đơn hàng:

Tuyển 06 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO- lắp ráp linh kiện

0964 854 744
Top