Đơn hàng xây dựng

Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 22-24 man/thang
Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 22-24 man/thang
Ngày đăng: 14/05/2018Tỉnh: Takasaki, shi,Gunma KenLương: 22-24man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề: Xây dựng, dân dụng, các bằng cấp liên quan đến xây dựng, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời - Địa chỉ: Tỉnh Takasaki, shi,Gunma Ken. - Chi tiết công việc: thi công công trình xây dựng dân dụng

Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 18.6 man/thang
Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 18.6 man/thang
Ngày đăng: 22/05/2018Tỉnh: KANAGAWA-KEN, YOKOHAMA-SHI, ISOGO-KU, NAKAHARALương: 18.6 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề: Xây dựng, dân dụng, các bằng cấp liên quan đến xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh KANAGAWA-KEN, YOKOHAMA-SHI, ISOGO-KU, NAKAHARA . - Chi tiết công việc: quản lý thi công công trường xây dựng

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Xây dựng -Lương 20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Xây dựng -Lương 20 man/thang (CB)
Ngày đăng: 26/06/2018Tỉnh: NAGOYA Lương: 20 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề : Kỹ sư xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh NAGOYA - Chi tiết công việc: Thiết kế nội thất trong tòa nhà, Có kinh nghiệm về các program sử dụng Visual C++, C#, Visual Basic

Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 18-20 man/ tháng
Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 18-20 man/ tháng
Ngày đăng: 23/07/2018Tỉnh: KOUCHILương: 18-20 man/tháng (CB)Loại đơn hàng:

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh KOUCHI. - Chi tiết công việc: Thi công đường dây và trạm điện

Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 19,2 man/ tháng
Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 19,2 man/ tháng
Ngày đăng: 15/09/2018Tỉnh: TOKYOLương: Tuyển 2 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Chi tiết công việc: Thi công nội thất tòa nhàLoại đơn hàng:

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Chi tiết công việc: Thi công nội thất tòa nhà

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỤNG LÀM VIỆC TẠI TOKYO
TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỤNG LÀM VIỆC TẠI TOKYO
Ngày đăng: 26/11/2018Tỉnh: TOKYOLương: Lương cơ bản 20 manLoại đơn hàng:

Tuyển 8 kỹ sư xây dựng-Địa chỉ: Tokyo - chi tiết công việc:thiết kế, giám sát, quản lý thi công các công trình xây dựng dân dụng, nhà cao tầng

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỤNG LÀM VIỆC TẠI CHIBA
TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỤNG LÀM VIỆC TẠI CHIBA
Ngày đăng: 25/12/2018Tỉnh: CHIBALương: Lương cơ bản 23,2 manLoại đơn hàng:

Tuyển 02 kỹ sư xây dựng-Địa chỉ: CHIBA - chi tiết công việc:thiết kế, giám sát, quản lý thi công các công trình xây dựng dân dụng, nhà cao tầng

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỤNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA
TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỤNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA
Ngày đăng: 24/01/2019Tỉnh: OSAKALương: Lương cơ bản 18.5 manLoại đơn hàng:

Tuyển 02 kỹ sư xây dựng-Địa chỉ: OSAKA - chi tiết công việc: Làm nhà gỗ, nội thất gỗ

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỤNG
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỤNG
Ngày đăng: 20/03/2019Tỉnh: YOKOHAMALương: Lương cơ bản 19.3 manLoại đơn hàng:

Tuyển 04 kỹ sư xây dựng-Địa chỉ: YOKOHAMA - chi tiết công việc: Làm nhà gỗ, nội thất gỗ

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỤNG
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỤNG
Ngày đăng: 27/05/2019Tỉnh: OSAKALương: Lương cơ bản 19,5- 22,5 manLoại đơn hàng:

Tuyển 02 kỹ sư xây dựng-Địa chỉ: OSAKA - chi tiết công việc: THIẾT KẾ CAD

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG- GIFU
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG- GIFU
Ngày đăng: 11/06/2019Tỉnh: GifuLương: 19- 21 ManLoại đơn hàng:

Tuyển 06 Nam - Ngành nghề: Xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh Tokyo- Chi tiết công việc: Thi công đương ống.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG- TOKYO.
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG- TOKYO.
Ngày đăng: 19/07/2019Tỉnh: TokyoLương: 21 ManLoại đơn hàng:

Tuyển 04 Nam - Ngành nghề: Xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh Tokyo- Chi tiết công việc: Tính toán khối lượng xây dựng.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XAY DUNG- HOKKAIDO
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XAY DUNG- HOKKAIDO
Ngày đăng: 19/07/2019Tỉnh: HokkaidoLương: 20-45 ManLoại đơn hàng:

Tuyển 02 Nam - Ngành nghề: thiết kế cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh Hokkaido - Chi tiết công việc: kỹ sư thiết kế chi tiết máy giặt, máy rửa bát.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP
Ngày đăng: 16/09/2019Tỉnh: JAPANLương: 19 ManLoại đơn hàng:

Tuyển dụng 35 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật xây dựng - Địa chỉ Japan- Chi tiết công việc: xây dựng tổng hợp.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG  QUẢN LÝ THI CÔNG -SAITAMA
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ THI CÔNG -SAITAMA
Ngày đăng: 17/10/2019Tỉnh: SaitamaLương: 23 ManLoại đơn hàng:

Tuyển dụng 05 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật xây dựng - Địa chỉ Saitama- Chi tiết công việc: xây dựng tổng hợp.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG  QUẢN LÝ THI CÔNG -AICHI
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ THI CÔNG -AICHI
Ngày đăng: 17/10/2019Tỉnh: AichiLương: 22 ManLoại đơn hàng:

Tuyển dụng 02 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật xây dựng - Địa chỉ Aichi- Chi tiết công việc: xây dựng tổng hợp.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG  QUẢN LÝ THI CÔNG -KANAGAWA
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ THI CÔNG -KANAGAWA
Ngày đăng: 26/11/2019Tỉnh: KANAGAWALương: 18 ManLoại đơn hàng:

Tuyển dụng 02 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật xây dựng - Địa chỉ KANAGAWA- Chi tiết công việc: Quản lý thi công công trình xây dựng

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT
Ngày đăng: 02/01/2020Tỉnh: KANAGAWALương: 20 ManLoại đơn hàng:

Tuyển dụng 03 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật xây dựng - Địa chỉ KANAGAWA- Chi tiết công việc: Hoàn thiện nội thất.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG SƠN SỬA TÒA NHÀ
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG SƠN SỬA TÒA NHÀ
Ngày đăng: 10/02/2020Tỉnh: CHIBALương: 21 ManLoại đơn hàng:

Tuyển dụng 03 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật xây dựng - Địa chỉ CHIBA- Chi tiết công việc: sơn sửa cho các tòa nhà chung cư, nhà cao tầng

0964 854 744
Top