Đơn hàng kỹ sư

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Tuyển 06 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO- lắp ráp linh kiện

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG SƠN SỬA TÒA NHÀ
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG SƠN SỬA TÒA NHÀ

Tuyển dụng 03 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật xây dựng - Địa chỉ CHIBA- Chi tiết công việc: sơn sửa cho các tòa nhà chung cư, nhà cao tầng

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY IN
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY IN

Tuyển 06 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh OSAKA- Vận hành máy, bảo dưỡng máy in

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY SẢN XUẤT
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY SẢN XUẤT

Tuyển 06 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh KYOTO, OSAKA- Vận hành máy, lắp ráp linh kiện

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tuyển 02nam - Ngành nghề: Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Địa chỉ: Tỉnh Osaka - kiểm tra chất lượng sản phẩm, quản lý sản xuất dụng cụ chiếu sáng

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH NHỰA
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH NHỰA

Tuyển 02nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh Okayama - Vận hành máy sản xuất, đọc bản vẽ....

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY SẢN XUẤT BÌA CARTON
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY SẢN XUẤT BÌA CARTON

Tuyển 06 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh Gunma- Vận hành máy sản xuất bìa carton

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Tuyển dụng 03 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật xây dựng - Địa chỉ KANAGAWA- Chi tiết công việc: Hoàn thiện nội thất.

TUYỂN DỤNG BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA
TUYỂN DỤNG BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA

Tuyển 15 nam - Ngành nghề: Sửa chữa ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh Osaka, nagoya - bảo trì, bảo dưỡng, vận hành máy sản xuất linh kiện ô tô.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY SẢN XUẤT MỲ
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY SẢN XUẤT MỲ

Tuyển 03 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh FUKUI- Vận hành máy sản xuất mỳ.

TUYỂN DỤNG BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY
TUYỂN DỤNG BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY

Tuyển 15 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO, AICHI- bảo trì, bảo dưỡng, vận hành máy sản xuất linh kiện ô tô.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ THI CÔNG -KANAGAWA
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ THI CÔNG -KANAGAWA

Tuyển dụng 02 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật xây dựng - Địa chỉ KANAGAWA- Chi tiết công việc: Quản lý thi công công trình xây dựng

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG MÁY.
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG MÁY.

Tuyển 02 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh CHIBA- lắp đặt bảo trì bảo dưỡng máy phát điện

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH ,BẢO DƯỠNG MÁY

Tuyển 03 nam - Ngành nghề: vận hành ,bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh YOKOHAMA- lắp đặt bảo trì bảo dưỡng máy phát điện

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ THI CÔNG -AICHI
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ THI CÔNG -AICHI

Tuyển dụng 02 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật xây dựng - Địa chỉ Aichi- Chi tiết công việc: xây dựng tổng hợp.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ THI CÔNG -SAITAMA
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ THI CÔNG -SAITAMA

Tuyển dụng 05 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật xây dựng - Địa chỉ Saitama- Chi tiết công việc: xây dựng tổng hợp.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY - TOKYO
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY - TOKYO

Tuyển 06 nam - Ngành nghề: vận hành máy - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO- Chi tiết công việc: Gia công linh kiện ô tô.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY CNC- OSAKA
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY CNC- OSAKA

Tuyển 06 nam - Ngành nghề: vận hành máy - Địa chỉ: Tỉnh OSAKA- Chi tiết công việc: Gia công linh kiện cơ khí.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY

Tuyển 06 nam - Ngành nghề: vận hành máy - Địa chỉ: Tỉnh Aichi- Chi tiết công việc: Gia công linh kiện ô tô.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Tuyển dụng 35 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật xây dựng - Địa chỉ Japan- Chi tiết công việc: xây dựng tổng hợp.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG

Tuyển dụng 1 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ sư môi trường - Địa chỉ Aichi - Chi tiết công việc: khảo sát phân tích nước, không khí, đánh gia môi trường.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ THUẬT NHÀ XƯỞNG
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ THUẬT NHÀ XƯỞNG

Tuyển dụng 5 kỹ sư nam - Ngành nghề kỹ thuật vận hành - Địa chỉ Aichi - Chi tiết công việc: bảo trì thiết bị nhà xưởng

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG MÁY - KANSAI
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG MÁY - KANSAI

Tuyển 05 nam - Ngành nghề: Bảo dưỡng,vận hành máy - Địa chỉ: Tỉnh Kansai- Chi tiết công việc: Lắp ráp, bảo dưỡng ô tô

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XAY DUNG- HOKKAIDO
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XAY DUNG- HOKKAIDO

Tuyển 02 Nam - Ngành nghề: thiết kế cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh Hokkaido - Chi tiết công việc: kỹ sư thiết kế chi tiết máy giặt, máy rửa bát.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG THIẾT KẾ CƠ KHÍ- HOKKAIDO
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG THIẾT KẾ CƠ KHÍ- HOKKAIDO

Tuyển 02 Nam - Ngành nghề: thiết kế cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh Hokkaido - Chi tiết công việc: kỹ sư thiết kế chi tiết máy giặt, máy rửa bát.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY - FUKUOKA
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY - FUKUOKA

Tuyển 01 nam - Ngành nghề: Vận hành máy - Địa chỉ: Tỉnh Fukuoka- Chi tiết công việc: sản xuất gia công sản xuất khuôn nhựa.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG- TOKYO.
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG- TOKYO.

Tuyển 04 Nam - Ngành nghề: Xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh Tokyo- Chi tiết công việc: Tính toán khối lượng xây dựng.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY - GUNMA
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY - GUNMA

Tuyển 01 nam - Ngành nghề: Vận hành máy - Địa chỉ: Tỉnh GUNMA - Chi tiết công việc: vận hành máy dập, chỉ dạy công việc cho thực tập sinh.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY - TOYAMA
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY - TOYAMA

Tuyển 01 nam - Ngành nghề: Vận hành máy - Địa chỉ: Tỉnh TOYAMA - Chi tiết công việc: vận hành máy cnc, chỉ dạy công việc cho thực tập sinh.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY - AICHI
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY - AICHI

Tuyển 05 nam, nữ 05 - Ngành nghề: Vận hành máy - Địa chỉ: Tỉnh Aichi - Chi tiết công việc: vận hành máy thực phẩm.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG- GIFU
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG- GIFU

Tuyển 06 Nam - Ngành nghề: Xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh Tokyo- Chi tiết công việc: Thi công đương ống.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY-NAGANO
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY-NAGANO

Tuyển 04 Nam - Ngành nghề: Vận hành máy - Địa chỉ: Tỉnh NAGANO - Chi tiết công việc: gia công, lắp ráp, linh kiện ô tô.

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ IT
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ IT

Tuyển 02 Nam - Ngành nghề: Lập trình phần mềm - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO- Chi tiết công việc: dùng C, C++ lập trình phần mềm.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY.
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY.

Tuyển 02 Nam - Ngành nghề: Vận hành máy - Địa chỉ: Tỉnh KYOTO - Chi tiết công việc: kỹ sư vận hành máy sản xuất gỗ.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG THIẾT KẾ CƠ KHÍ- SIGA
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG THIẾT KẾ CƠ KHÍ- SIGA

Tuyển 02 Nam - Ngành nghề: thiết kế cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh Siga - Chi tiết công việc: kỹ sư thiết kế chi tiết máy giặt, máy rửa bát.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỤNG
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỤNG

Tuyển 02 kỹ sư xây dựng-Địa chỉ: OSAKA - chi tiết công việc: THIẾT KẾ CAD

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM

Tuyển 05 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư thực phẩm - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO - Chi tiết công việc: Quản lý chất lượng sản phẩm,phát triển sản phẩm mới.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lập trình.
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lập trình.

Tuyển 02 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư IT lập trình - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO - Chi tiết công việc: lập trình, xử lý dữ liệu.

TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỤNG
TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỤNG

Tuyển 04 kỹ sư xây dựng-Địa chỉ: YOKOHAMA - chi tiết công việc: Làm nhà gỗ, nội thất gỗ

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành máy gia công nhôm
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành máy gia công nhôm

Tuyển 04 Nam - Ngành nghề: Vận hành máy gia công nhôm - Địa chỉ: Tỉnh Tochigi - Chi tiết công việc: kỹ sư vận hành máy gia công nhôm.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư bảo dưỡng máy thực phẩm
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư bảo dưỡng máy thực phẩm

Tuyển 04 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư bảo dưỡng máy - Địa chỉ: Tỉnh MIE - Chi tiết công việc: bảo dưỡng máy thực phẩm.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lập trình
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lập trình

Tuyển 02 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư IT lập trình - Địa chỉ: Tỉnh Aichi - Chi tiết công việc: lập trình, xử lý dữ liệu.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lập trình máy
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lập trình máy

Tuyển 06 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư lập trình máy - Địa chỉ: Tỉnh Aichi - Chi tiết công việc: lập trình PLC.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư thiết kế cơ khí
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư thiết kế cơ khí

Tuyển 06 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư thiết kế - Địa chỉ: Tỉnh Aichi - Chi tiết công việc: thiết kế chi tiết máy.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành bảo trì máy thực phẩm
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành bảo trì máy thực phẩm

Tuyển 01 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư vận hành bảo trì máy thực phẩm - Địa chỉ: Tỉnh SIGA, HOKKAIDO - Chi tiết công việc: Bảo trì, vận hành máy thực phẩm.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Hàn, gia công kim loại
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Hàn, gia công kim loại

Tuyển 02 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư Hàn, gia công kim loại - Địa chỉ: Tỉnh HYOGO - Chi tiết công việc: Hàn, gia công kim loại trong xưởng

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư bảo dưỡng, hệ thống điện.
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư bảo dưỡng, hệ thống điện.

Tuyển 8 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư lắp ráp- Địa chỉ: Tỉnh Tokyo - Chi tiết công việc: bảo dưỡng, vận hành hệ thống điện.

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỤNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA
TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỤNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Tuyển 02 kỹ sư xây dựng-Địa chỉ: OSAKA - chi tiết công việc: Làm nhà gỗ, nội thất gỗ

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành, chế tạo máy
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành, chế tạo máy

Tuyển 10 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng - Địa chỉ: Tỉnh OSAKA, HYOGO - Chi tiết công việc: vận hành, bảo dưỡng máy sản xuất thép

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành, chế tạo, lắp ráp máy
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành, chế tạo, lắp ráp máy

Tuyển 10 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư vận hành, chế tạo, lắp ráp- Địa chỉ: Tỉnh Kanagawa, Aichi, Gunma - Chi tiết công việc: vận hành, chế tạo, lắp ráp máy móc sản xuất bìa carton

Tuyển Nhân viên nhà hàng khách sạn
Tuyển Nhân viên nhà hàng khách sạn

Tuyển 20 Nam/nữ - Ngành nghề: nhà hàng khách sạn - Địa chỉ: JAPAN - Chi tiết công việc: phục vụ, tiếp tân, phiên dịch....

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỤNG LÀM VIỆC TẠI CHIBA
TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỤNG LÀM VIỆC TẠI CHIBA

Tuyển 02 kỹ sư xây dựng-Địa chỉ: CHIBA - chi tiết công việc:thiết kế, giám sát, quản lý thi công các công trình xây dựng dân dụng, nhà cao tầng

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành, chế tạo, lắp ráp
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành, chế tạo, lắp ráp

Tuyển 10 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư vận hành, chế tạo, lắp ráp- Địa chỉ: Tỉnh KYOTO - Chi tiết công việc: gia công các sản phẩm cơ khí của ngành xây dựng

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành máy sản xuất động cơ ô tô
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành máy sản xuất động cơ ô tô

Tuyển 10 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư vận hành máy- Địa chỉ: Tỉnh KANAGAWA, AICHI, GUNMA - Chi tiết công việc: vận hành máy sản xuất động cơ ô tô cỡ nhỏ, kiểm tra sản phẩm sơn, mạ phủ bề mặt vỏ ô tô , tấm panel, vận hành máy in bìa caton

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lắp táp linh kiện xe điện
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lắp táp linh kiện xe điện

Tuyển 8 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư lắp ráp- Địa chỉ: Tỉnh GUNMA - Chi tiết công việc: lắp ráp linh kiện xe điện, tủ lạnh

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành máy CNC
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư vận hành máy CNC

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư vận hành- Địa chỉ: Tỉnh SHIZUOKA. - Chi tiết công việc: Vận hành máy CNC

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỤNG LÀM VIỆC TẠI TOKYO
TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỤNG LÀM VIỆC TẠI TOKYO

Tuyển 8 kỹ sư xây dựng-Địa chỉ: Tokyo - chi tiết công việc:thiết kế, giám sát, quản lý thi công các công trình xây dựng dân dụng, nhà cao tầng

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lắp ráp linh kiện ô tô
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư lắp ráp linh kiện ô tô

Tuyển 4 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư cơ khí- Địa chỉ: Tỉnh Gunma. - Chi tiết công việc: lắp ráp linh kiện ô tô

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư thiết kế
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư thiết kế

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư thiết kế- Địa chỉ: Tỉnh GIFU. - Chi tiết công việc: Thiết kế cơ khí

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư quản lý chất lượng
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư quản lý chất lượng

Tuyển 10 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư quản lý chất lượng- Địa chỉ: Tỉnh Fukuoka, Osaka, Okayama. - Chi tiết công việc: quản lý chất lượng sản phẩm liên quan tới linh kiện ô tô

Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 19,2 man/ tháng
Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 19,2 man/ tháng

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Chi tiết công việc: Thi công nội thất tòa nhà

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí , Cơ Điện Tử -Lương 18,5 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí , Cơ Điện Tử -Lương 18,5 man/thang (CB)

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề : Kỹ sư cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh KYOTO - Chi tiết công việc: Gia Công Cơ Khí Phay Tiện

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí , Cơ Điện Tử -Lương 19 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí , Cơ Điện Tử -Lương 19 man/thang (CB)

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề : Kỹ sư cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh KYOTO - Chi tiết công việc: Đúc, Sản xuất tời cuốn dây cáp

Tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp - Lương 18 man /thang
Tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp - Lương 18 man /thang

Tuyển 2 Nam- Ngành nghề: Kỹ sư nông nghiệp - Địa chỉ: Tỉnh WAKAYAMA . - Chi tiết công việc: Làm mơ muối

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 19,2 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 19,2 man/thang (CB)

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề : Kỹ sư cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh KYOTO - Chi tiết công việc: QC (Đọc bản vẽ cơ khí kiểm tra linh kiện sản xuất phụ tùng tàu điện chính xác theo bản vẽ, sản xuất hàng cơ khí)

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 18 -20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 18 -20 man/thang (CB)

Tuyển 10 Nam - Ngành nghề: các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh SHIZUOKA - Chi tiết công việc: Vận hành máy gia công nhựa,máy cắt nhựa, sản phẩm là các chi tiết nhựa ô tô.

Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 18-20 man/ tháng
Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 18-20 man/ tháng

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh KOUCHI. - Chi tiết công việc: Thi công đường dây và trạm điện

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 18.5 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 18.5 man/thang (CB)

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề: các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh SHIGA- Chi tiết công việc: Sơn,chuẩn bị các công đoạn trước khi sơn.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 18.4 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 18.4 man/thang (CB)

Tuyển 3 Nam - Ngành nghề: các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh SHIGA- Chi tiết công việc: Vận hành máy

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 19 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Lương 19 man/thang (CB)

Tuyển 5 Nam - Ngành nghề: các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh SHIGA- Chi tiết công việc: Sorting, packing sản phẩm

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí -Lương 19 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí -Lương 19 man/thang (CB)

Tuyển 5 Nam - Ngành nghề: các chuyên ngành điện , điện tử, điện tự động hóa, cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh SHIGA- Chi tiết công việc: Sửa, quấn phim nhựa trong phòng sạch, lắp ráp hệ thống nóng lạnh.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 21,15 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 21,15 man/thang (CB)

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề : Kỹ sư cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh SAITAMA, HYOGO - Chi tiết công việc: Vận hành máy, Quản lý chất lượng, sản xuất trong xưởng, hướng dẫn thực tập sinh

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí, điện -Lương 35 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí, điện -Lương 35 man/thang (CB)

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề : Kỹ sư cơ khí , điện - Địa chỉ: Tỉnh MIE - Chi tiết công việc: Sử dụng phần mềm Catia V5 để thiết kế linh kiện ô tô ( Hãng Toyota)

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Xây dựng -Lương 20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Xây dựng -Lương 20 man/thang (CB)

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề : Kỹ sư xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh NAGOYA - Chi tiết công việc: Thiết kế nội thất trong tòa nhà, Có kinh nghiệm về các program sử dụng Visual C++, C#, Visual Basic

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 19.2 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 19.2 man/thang (CB)

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề : Kỹ sư cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh KYOTO - Chi tiết công việc: Vận hành máy cắt laser, Vẽ 3D CAD, CAM , lên chương trình cho máy cắt laser

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 19 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 19 man/thang (CB)

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề : Kỹ sư cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh Nigata ken - Chi tiết công việc:Thiết kế máy móc dùng để gia công , chế biến gỗ

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư điện; điện tử -Lương 17 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư điện; điện tử -Lương 17 man/thang (CB)

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề :điện; điện tử - Địa chỉ: Tỉnh Nigata ken, Nagaoka shi . - Chi tiết công việc: Điều chỉnh, chạy thử, phát triển phần mềm kiểm soát trình tự ( Sequence Control )của máy gia công,chế biến gỗ

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Công nghệ thông tin - Lương 20 Man/Thang ( CB )
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Công nghệ thông tin - Lương 20 Man/Thang ( CB )

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề : công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Chi tiết công việc: Cài đặt Network, internet trong khách sạn

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Công nghệ thông tin - Lương 20 Man/ Thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Công nghệ thông tin - Lương 20 Man/ Thang (CB)

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Yêu cầu công việc: Có kiến thức về phân tích đa biến ,Phân tích thống kê của R, Python, SPSS, SAS ,Có học qua trường lớp về máy móc

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Công nghệ thông tin - Lương 20 man / thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Công nghệ thông tin - Lương 20 man / thang (CB)

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Yêu cầu công việc: Có kiến thức về UNIX, AWS, PHP, JAVA và kiến thức về mạng,Tiếng Anh

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin - Lương 20 man /thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin - Lương 20 man /thang (CB)

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Yêu cầu công việc: Có kinh nghiệm về Router, thiết lập chuyển mạch, thiết kế mạng, cài đặt

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin - Lương 20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin - Lương 20 man/thang (CB)

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Chi tiết công việc:Kỹ sư lập trình và máy chủ " công nghiệp ", " y tế ", "công cộng", "Giai trí " ," Tài chính", " Giao thông vận tải", "Truyền thông", " cloud", "Hệ thống an ninh". Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình PHP, JAVA, C# hoặc hệ điều hành AWS, UNIX, WINDOWS

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin - Lương 20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin - Lương 20 man/thang (CB)

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TOKYO . - Chi tiết công việc: WEB interface, program, interface design, Thiết kế HTML, CSS, HTML5, Javascript, CMS, Photoshop,lllustrator

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 18 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 18 man/thang (CB)

Tuyển 5 Nam - Ngành nghề : Gia công cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh HIKONE Shi – SHIGA Ken - Chi tiết công việc: Gia công chính xác các sản phẩm nhựa, hàn plastic và vận hành gia công máy tự động

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 18 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 18 man/thang (CB)

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề : Gia công cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh FUKUOKA - Chi tiết công việc: Gia công xử lý nhiệt cho phụ tùng oto, phụ tùng máy móc ; Gia công mài ( Mài trụ tròn, mài phẳng, mài trụ trong ) ; Gia công tiện

Tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp - Lương 20 man /thang
Tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp - Lương 20 man /thang

Tuyển 6 Nam/ nữ - Ngành nghề: Kỹ sư nông nghiệp - Địa chỉ: Tỉnh FUKUOKA . - Chi tiết công việc: Trồng rau trong nhà kính

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin -Lương 20-23 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin -Lương 20-23 man/thang (CB)

Tuyển 2 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TP. SAPPORO - HOKKAIDO - Nhật Bản . - Chi tiết công việc: Thiết kế, cải tiến web theo yêu cầu khách hang, kết hợp cùng lập trình và phát triển ứng dụng smartphone

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin -Lương 18-21 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư công nghệ thông tin -Lương 18-21 man/thang (CB)

Tuyển 3 kỹ sư - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh TP. SAPPORO - HOKKAIDO - Nhật Bản . - Chi tiết công việc: Phát triển ứng dụng cho Smartphone, Phát triển ứng dụng web, Sử dụng PC cấu hình cao và 2 desktop để tăng hiệu quả.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 18.5 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí -Lương 18.5 man/thang (CB)

Tuyển 2 Nam - Ngành nghề : Thiết kế và chế tạo máy, thiết bị trao đổi nhiệt; Thiết kế, chế tác và thi công lắp đặt; Thiết kế và chế tác các thiết bị chứa áp lực loại 1 - Địa chỉ: Tỉnh Himeji- Hyogo - Nhật Bản . - Chi tiết công việc: Công việc của kỹ sư cơ khí và các công việc liên quan hỗ trợ kỹ thuật, được tào tạo tất cả các công đoạn trong công ty: thao tác tất cả các máy, học kỹ thuật đo- kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư điện, điện tử - cơ khí, tự động hóa--Lương 18.5 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư điện, điện tử - cơ khí, tự động hóa--Lương 18.5 man/thang (CB)

Tuyển 10 Nam / Nu - Ngành nghề :điện, điện tử - cơ khí, tự động hóa - Địa chỉ:TỉnhGIFU. - Chi tiết công việc: Vận hành máy gia công chi tiết khuôn

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư điện; điện tử của tập đoàn MITSUBISHI --Lương 20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư điện; điện tử của tập đoàn MITSUBISHI --Lương 20 man/thang (CB)

Tuyển 10 Nam / Nu - Ngành nghề : điện; điện tử - Địa chỉ:Tỉnh OSAKA & HYOGO. - Chi tiết công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử, sửa chữa, bảo tri thiết bị điện.

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí; điện; điện tử- Đơn tiến cử-Lương 20 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư Cơ khí; điện; điện tử- Đơn tiến cử-Lương 20 man/thang (CB)

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề :Cơ khí; điện; điện tử - Địa chỉ: Tỉnh Kanagawa - Nhật Bản . - Chi tiết công việc: Vận hành máy và gia công linh kiện cơ khí

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư cơ khí, kỹ sư thiết kế autocad, Lương 18 man/thang (CB)
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư cơ khí, kỹ sư thiết kế autocad, Lương 18 man/thang (CB)

Tuyển 4 Nam - Ngành nghề :Thiết kế Autocad: 01 , Thi công: 03 - Địa chỉ: Tỉnh KUMAMOTO . - Chi tiết công việc: Công ty chuyên chế tác các sản phẩm kim loại tấm, sử dụng cho mái nhà.

Tuyển dụng đơn hàng công nghệ thông tin, Lương 20-24 man/thang
Tuyển dụng đơn hàng công nghệ thông tin, Lương 20-24 man/thang

Tuyển 2 Nam/nữ - Ngành nghề :công nghệ thông tin - Địa chỉ: Tỉnh Fukuoka . - Chi tiết công việc: Lập trình JAVA

Tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp, thú y- Lương 210000 yen/thang
Tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp, thú y- Lương 210000 yen/thang

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề: chăm sóc bò con - Địa chỉ: Tỉnh Tochigi . - Chi tiết công việc: chăm sóc bò con

Tuyển dụng đơn hàng Kỹ sư cơ khí, tự động hóa- lương 19.1man/thang
Tuyển dụng đơn hàng Kỹ sư cơ khí, tự động hóa- lương 19.1man/thang

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư cơ khí, tự động hóa - Địa chỉ: Tỉnh GIFU- Nhật Bản. - Chi tiết công việc: Vận hành máy Tiện NC gia công linh kiện cho robot và các công việc liên quan II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 18.6 man/thang
Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 18.6 man/thang

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề: Xây dựng, dân dụng, các bằng cấp liên quan đến xây dựng - Địa chỉ: Tỉnh KANAGAWA-KEN, YOKOHAMA-SHI, ISOGO-KU, NAKAHARA . - Chi tiết công việc: quản lý thi công công trường xây dựng

Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 22-24 man/thang
Tuyển dụng đơn hàng xây dựng, Lương 22-24 man/thang

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề: Xây dựng, dân dụng, các bằng cấp liên quan đến xây dựng, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời - Địa chỉ: Tỉnh Takasaki, shi,Gunma Ken. - Chi tiết công việc: thi công công trình xây dựng dân dụng

Tuyển dụng đơn hàng Kỹ sư cơ khí - Chế tạo máy - Kỹ thuật ô tô lương 20man
Tuyển dụng đơn hàng Kỹ sư cơ khí - Chế tạo máy - Kỹ thuật ô tô lương 20man

Tuyển 1 Nam - Ngành nghề: Kỹ sư cơ khí - Địa chỉ: Tỉnh GIFU- Nhật Bản. - Chi tiết công việc: Vận hành máy tiện NC gia công linh kiện

Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư làm việc tại Nagoya - Phát triển nghiên cứu quy trình cơ khí chế tạo máy
Tuyển dụng đơn hàng kỹ sư làm việc tại Nagoya - Phát triển nghiên cứu quy trình cơ khí chế tạo máy

Đơn hàng Kỹ sư: làm việc tại địa chỉ: Tỉnh Nagoya - Nhật Bản .Chi tiết công việc: Phát triển nghiên cứu quy trình cơ khí chế tạo máy.

Thông báo tuyển dụng đơn hàng thiết kế linh kiện máy - điều khiển máy
Thông báo tuyển dụng đơn hàng thiết kế linh kiện máy - điều khiển máy

Tuyển 9 Nam cho đơn hàng thiết kế linh kiện máy - điều khiển máy - Địa chỉ: Tỉnh Aichi - Nhật Bản .Chi tiết công việc: Thiết kế linh kiện máy, điều khiển máy. Lương 1,275 yên/giờ

Thông báo tuyển dụng đơn hàng Kỹ sư cơ khí - hàn
Thông báo tuyển dụng đơn hàng Kỹ sư cơ khí - hàn

Tuyển dụng đơn hàng Kỹ sư cơ khí - hàn: Ngành nghề: Kỹ sư cơ khí- hàn - Địa chỉ: Tỉnh Gifu- Nhật Bản - Chi tiết công việc: Vận hành máy hàn tự động: gia công hàn các chi tiêt cơ khí

Tuyển dụng đơn hàng Kỹ sư cơ khí - Cơ khí chế tạo máy - Kỹ thuật ô tô
Tuyển dụng đơn hàng Kỹ sư cơ khí - Cơ khí chế tạo máy - Kỹ thuật ô tô

Thông tin đơn hàng: - Tên công ty: Toyota - Ngành nghề: Kỹ sư cơ khí; cơ khí chế tạo máy; kỹ thuật ô tô - Địa chỉ: Tỉnh KYOTO - Chi tiết công việc: vận hành máy sản xuất linh kiện ô tô, trong nhà máy.

0964 854 744
Top
1
Bạn cần hỗ trợ ?