Đào tạo tiếng Nhật

DỰ ÁN ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT CHO TTS VIỆT NAM TẠI NHẬT
DỰ ÁN ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT CHO TTS VIỆT NAM TẠI NHẬT

Đây là dự án đào tạo tiếng nhật nhằm hỗ trợ cho tts Việt Nam tại Nhật Bản. Nhằm bổ túc tiếng nhật, tao cho TTS Việt Nam tại Nhật có môi trường học tập tốt nhật, tích cực nhật hướng tới mực tiêu lâu dài là tất cả TTS Việt Nam tại Nhật đều là những chuyên gia về tiếng nhật.

Đào tạo tiếng nhật
Đào tạo tiếng nhật

Mục tiêu của công ty HTQ : là hoạt động có hiệu quả, không ngừng phát triển để trở thành một trong những Công ty Cung ứng Nhân lực hàng đầu cho các đối tác là các doanh nghiệp tại Nhật Bản, trở thành cầu nối Việt Nam – Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản và Việt Nam

0964 854 744
Top
1
Bạn cần hỗ trợ ?